Okolice i atrakcje turystyczne

Stajnia Zamczysk leży w miejscu obfitujacym także w atrakcje turystyczne

 • na terenie gminy w jakiej leży Stajnia Zamczysk 3/4 obszarów to obszary leśne i zielone wchodzące w skład Puszczy Knyszyńskiej, wokół są rezerwaty przyrody Karczmisko, Jesionowe Góry, Budzisk, Krzemianka, Taboły.
  W okolicznych lasach można spotkać wilka, łosia, rysia, bo spotkanie jelenia, sarny czy dzika jest tu wręcz oczywistością.
 • Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia. W okolicznych wsiach na szlaku można zobaczyć jak wygląda praca kowala, garncarza, łyżkarza czy tkaczki ludowej.
 • Gminę Czarna Białostocka okalają piesze szlaki turystyczne:
  1. „Supraski”
  Kolor znaków żółty
  Długość całkowita 16 km
  Długość na terenie gminy 8 km
  Przebieg szlaku: Czarna Białostocka – Buksztel – gaj. Czumażówka – granica gminy – Ożynnik – Podsupraśl – Supraśl Na trasie znajduje się leśna kolejka wąskotorowa z okresu wojny. Szlak daje ciekawe możliwości logistyczne dzięki stacji kolejowej w Czarnym Bloku. Zimą trasa idealnie nadaje się do uprawiania narciarstwa biegowego.

  2. „Puszczański”
  Kolor znaków czerwony
  Długość całkowita 30 km
  Długość na terenie gminy 12 km
  Przebieg szlaku: Czarna Białostocka – rez. Jesionowe Góry – Wilcza Jama – gaj. Jesienicha – granica gminy – Lebiedzin – Kumiałka – Wasilówka – Marchelówka – Janów Szlak prowadzi głównie drogami leśnymi, m.in. przez rezerwat „Jesionowe Góry”. Na trasie pomiędzy Czarną Białostocką a Janowem można odwiedzić miejscowości, w których zachowały się warsztaty twórców ludowych na szlaku Rękodzieła Ludowego – garncarzy, łyżkarza, kowala, tkaczy w gminie Janów.3. „Królowej Bony”
  Kolor znaków niebieski
  Długość całkowita 75,5 km
  Długość na terenie gminy 25 km
  Przebieg szlaku: Tykocin – Góra – Krypno – Knyszyn – Ponikła – Kopisk – granica gminy – Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna – zalew Czapielówka – Czarna Białostocka – Buksztel – rezerwat Budzisk – granica gminy – Dworzysk – rezerwat Międzyrzecze – Woronicze – Kopna Góra Jest on związany z królem Zygmuntem Augustem i królową Boną. Trasa jest bardzo atrakcyjna pod względem przyrodniczym (rezerwat Budzisk i Międzyrzecze).

  4. „Sławińskiego”
  Kolor znaków zielony
  Długość całkowita 23 km
  Długość na terenie gminy 9 km
  Przebieg szlaku: Czarna Białostocka – zalew Czapielówka – Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ratowiec – granica gminy – Czarny Blok – Wólka Przedmieście – Katrynka – góry Leńce – Jurowce Przebiega przez miejscowości dwóch gmin: Wasilków i Czarną Białostocką obok Muzeum Wsi Białostockiej.

  5. „Dawnego pogranicza”
  Kolor znaków żółty
  Długość całkowita 50 km
  Długość na terenie gminy 14 km
  Przebieg szlaku: Knyszyn – Ponikła – Brzozówka – Wojtachy – granica gminy – Brzozówka Ziemiańska – Łapczyn – Zamczysk – Niemczyn – Wilcza Jama – granica gminy – Stara Rozedranka – Sokółka Szlak biegnie północnym skrajem Puszczy Knyszyńskiej, przez malownicze osady wzdłuż granicy dawnego Królestwa Polskiego i Księstwa Litewskiego.

  6. „Ścieżka Powstania Styczniowego” Powstanie Styczniowe 1863 roku, podobnie jak wiele innych wydarzeń w naszej historii, związane jest w ogromnej mierze z obszarami leśnymi. Ścieżkę Szlakiem Powstania Styczniowego Puszczy Knyszyńskiej przygotowali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwa Czarna Białostocka, Supraśl, Żednia i Waliły. Prowadzi ona przez miejsca związane z tymi dramatycznymi wydarzeniami nie omijając też tych związanych z innymi epokami – pola bitew, powstańcze mogiły, pomniki, cmentarz wojenny żołnierzy poległych w 1831 roku pod Sokołdą, ekspozycję historii Puszczy Knyszyńskiej oraz Leśną Galerię Rzeźby poświęconą Powstańcom 1863 roku. Na trasie znajduje się m.in. wieża widokowa, kładka przez bagna, wiaty i zadaszenia oraz tablice informacyjne.

 • szlaki rowerowe:
  1. „Z Puszczy Knyszyńskiej do doliny Biebrzy”
  Kolor znaków niebieski
  Długość całkowita 250 km
  Długość na terenie gminy 22 km
  Przebieg szlaku: Białystok – Królowy Most – Kołodno – Supraśl – rezerwat Budzisk – granica gminy – Buksztel – Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Oleszkowo – Niemczyn – Jezierzysk – granica gminy – Ostrynka – Rudawka – Kumiałka – Janów – Jesionowa Dolina – Wyłudy – Zabrodzie – Szumowo – Aulakowszczyzna – Korycin – Kizielany – Połomin – Jałówka – Bagny – Suchowola – Jatwieź – Jaświły – Mońki – Goniądz – Osowiec Twierdza Jest typowym szlakiem krajobrazowym przebiegającym przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej obok rezerwatu Budzisk, Wzgórz Świętojańskich i licznych zabytków architektury. Na trasie warsztaty twórców ze Szlaku Rękodzieła Ludowego: kowala, garncarzy, łyżkarza i tkaczy w których można podpatrzyć tradycyjne sposoby wyrobu, skorzystać z pokazów czy spróbować toczenia na kole garncarskim.2. „Kresowe wędrówki”
  Kolor znaków zielony
  Długość całkowita 149,5 km
  Długość na terenie gminy 20 km
  Przebieg szlaku: Krynki – Kruszyniany – Sanniki – Szaciły – Nietupa – Górany – Ostrów Południowy – Ostrów Północny – Szudziałowo – Nowinka – Kozłowy Ług – Borowszczyzna – Talkowszczyzna – Kopna Góra – Łaźnie – Surażkowo – Podsupraśl – Jałówka – rezerwat Budzisk – granica gminy – Buksztel – Czarna Białostocka – Czarna Wieś Kościelna – Karczmisko – granica gminy – Kopisk – Szaciły – Obrubniki – Krynice – Letniki – Sochonie – Wasilków – Nowodworce – Ogrodniczki – Ciasne – Krasny Las – leśniczówka Izoby – Królowy Most – Downiewo
 • W promieniu 15 km znajduja sie dwa zalewy – Zalew Czapielówka w Czarnej Białostockiej i zalew w Korycinie, gdzie można latem plażować, pływać, wypożyczyć sprzęt wodny’