regulamin pobytu w agroturystyce Stajni Zamczysk

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Właściciele służą Państwu wszelką pomocą.
3. Przyjeżdżając do Nas należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić  go gospodarzowi podczas dokonywania formalności związanych z pobytem. Należność za pobyt pobierana jest w dniu Państwa przyjazdu zgodnie z ustalonym terminem. Dzieci płacą pełną stawkę.W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.
5. Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking. Właściciel domu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie
6 . Jeżeli liczba gości jest wyższa niż wcześniej ustalono gospodarze mają prawo do:
– odmówienia przyjęcia dodatkowych osób,
– odstąpienia od umowy z winy turysty.
7. Goście nie mogą bez zgody gospodarzy, przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się hałaśliwie i agresywnie gospodarze mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłaty za pobyt.
9. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Goście zakwaterowani w domu mają do dyspozycji klucz od zajmowanego pokoju, który mają obowiązek zwrócić przed wyjazdem. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za dorobienie klucza.
10. Goście odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, których koszty mają obowiązek pokryć. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie. Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi.
11.  W całym gospodarstwie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, za wyjątkiem wyznaczonych miejsc i zakaz całkowity używania materiałów pirotechnicznych.
12. W trakcie pobytu Gość samodzielnie utrzymuje porządek w zajmowanym pokoju.
13. Nie jest możliwy przyjazd ze swoimi psami czy kotami, można jedynie przyjechać na pobyt z koniem.
14. Korzystanie z placu zabaw oraz basenu przez dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
15. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany.
16. Dostęp do zwierząt domowych w gospodarstwie psy, konie, owce może odbywać się tylko pod nadzorem gospodarzy lub osoby przez                 nich wyznaczonej. Obowiązuje całkowity zakaz otwierania boksów. Samowolne wchodzenie na pastwisko, podchodzenie do koni jest                  niebezpieczne. Nie wolno wypuszczać psów poza ogrodzenie gospodarstwa.
17. Gości obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania zwierząt w gospodarstwie bez wiedzy właściciela.
18. Goście korzystający z usług Gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy
19. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w  gospodarstwie agroturystycznym Stajnia Zamczysk, i akceptuje go w całości.
20. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.